Informácie o diagnózach

Spektrum onkologických diagnóz v detskom veku je špecifické a nie je zhodné s onkologickými ochoreniami u dospelých. Jednotlivé diagnózy sa aj na Slovensku liečia podľa medzinárodných liečebných postupov. Moderná a najnovšia liečba je vo väčšine pripádov dostupná aj v Slovenskej republike v troch detských onkocentrách (v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach). Súčasne každé slovenské onkocentrum spolupracuje aj s renomovanými zahraničnými pracoviskami, kde v individuálnych prípadoch môže byť poskytnutá špecializovaná onkologická liečba, ktorá nie je v našej krajine bežne dostupná.

Všetky informácie obsiahnuté na tejto webstránke slúžia na základné zorientovanie sa v problematike jednotlivých onkologických diagnóz u detí a mladých dospievajúcich ľudí. Ide o všeobecné informácie, ktoré v plnej miere neplatia pre každého, nakoľko „biológa“ nádorového ochorenia je jedinečná u každého chorého. V prípade nejasností, či pri pociťovaní potreby hlbších a podrobnejších  informácii, sa neváhajte obrátiť na ošetrujúceho lekára svojho dieťaťa. Ten vám poskytne presnejšiu informáciu o povahe ochorenia, liečebnom postupe a prognóze ochorenia u vášho dieťaťa. Aktívna komunikácia medzi lekárom a rodičmi napomáha k správnemu pochopeniu procesu diagnostiky, liečby a následnej ambulantnej a domácej starostlivosti u vášho dieťaťa.

Keďže medicína neustále napreduje, vaše dieťa môže byť diagnostikované a liečené novými postupmi, o ktorých vás bižšie a podrobnejšie oboznámi ošetrujúci lekár.

 

 

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB