Informácie o diagnostike a liečbe

Ako sa zisťujú a liečia detské onkologické ochorenia

Nasledujúce texty vás oboznámia s problematikou detskej onkológie, pomôžu vám pochopiť akým spôsobom sa zisťuje prítomnosť (diagnostikuje) onkologické ochorenie (rakovina) v detskom veku. Dozviete sa o princípoch chemoterapie, rádioterapie, chirurgickej liečby, biologickej liečby (imunoterapie) a transplantácie. Samostatná časť sa venuje vedľajším účinkom onkologickej liečby. Táto obsahuje aj rady pre rodičov ako zmierniť a preklenúť niektoré z nich. Samostatné kapitoly tvoria informácie o tíšení bolesti, paliatívnej a domácej starostlivosti.

Všetky informácie obsiahnuté v tejto časti slúžia na základné zorientovanie sa v problematike. Je preto možné, že niektoré postupy v prípade vášho dieťaťa môžu byť v niektorých detailoch odlišné v porovnaní so všeobecnými informáciami uvádzanými na tejto webstránke. Keďže medicína neustále napreduje, vaše dieťa môže byť diagnostikované a liečené novými postupmi, o ktorých vás bižšie a podrobnejšie oboznámi ošetrujúci lekár.

V prípade nejasností, či pri pociťovaní potreby hlbších a podrobnejších  informácii, sa neváhajte obrátiť na ošetrujúceho lekára svojho dieťaťa. Aktívna komunikácia medzi lekárom a rodičmi napomáha k správnemu pochopeniu procesu diagnostiky, liečby a následnej ambulantnej a domácej starostlivosti u vášho dieťaťa.

 

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB