Škola v nemocnici

Škola

Veríte, že aj v nemocnici môže byť veselo? Veľa zaujímavých programov a aktivít pripravuje pre Vás Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica.

Chodievajú medzi nás známe osobnosti, speváci, hokejisti, klauni.

Mávame oslavy Mikuláša, Deň detí, karneval, diskotéku. V našej triede čaká na Vás množstvo hračiek, spoločenských hier, tvorivých pomôcok na výtvarné činnosti, veľa počítačov. Všetko Vám môžeme priniesť aj priamo k postieľkam.

Nemusíte sa báť, že v čase hospitalizácie vymeškáte veľa hodín v škole a budete sa musieť doučovať veľa učiva. Nič také sa nestane. Zapíšeme Vás prechodne do našej školy  a pomôžeme Vám zvládnuť jednotlivé vyučovacie predmety.

Požičiame Vám aj učebnice. Prineste si so sebou svoje písanky, pracovné zošity, aby ste nemuseli po návrate domov všetko prepisovať. Niektoré deti majú najradšej aj svoje perá, peračníky.

Sme však pripravení aj na to, že nebudete mať so sebou žiadne pomôcky. Všetko Vám požičiame, s láskou a trpezlivo sa Vám budeme venovať.

Počas pobytu v nemocnici budeme Vaše učiteľky, ale i maminy, kamarátky, tety.

Sme pripravení venovať sa Vám od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 v základnej škole, školskom klube a materskej škole. Pracujeme podľa myšlienky: V NEMOCNICI NEBUDEŠ SÁM!

Snažíme sa, aby deti neboli smutné, aby v nás našli oporu, nových kamarátov.

Vaše pani učiteľky

Základná škola

Naša škola poskytuje vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom. Edukačný proces prebieha v šiestich triedach. Sú umiestnené v týchto priestoroch:

  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP)
  • Infekčné oddelenie NsP F. D. Roosevelta

V DFNsP je päť tried. Učia sa v nich onkologickí, pediatrickí a chirurgickí pacienti.

V celej škole sú integrovaní aj žiaci špeciálnych škôl. Infekčné oddelenie má jednu triedu.

Pri výučbe postupujeme podľa ŠkVP ZŠ. Najčastejšou formou je individuálne vyučovanie pri lôžku pacienta. Na základe odporúčania ošetrujúceho lekára sa žiak môže vyučovať aj v triede podľa rozvrhu školy variantmi A,B,C (1-3 vyučovacie predmety denne).

Ak sa žiak vyučuje dlhšie ako 10 dní, posielame do kmeňovej školy odpis osobného záznamu s posledným preberaným učivom a získaným hodnotením. Dlhodobo hospitalizovaným žiakom posielame  návrh známok na vysvedčenie, ktoré vydá ich kmeňová škola.

Materská škola

Materská škola sa nachádza v priestoroch  DFNsP Banská Bystrica. Je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica. Pracujeme v troch triedach MŠ podľa ŠkVP MŠ.

V našej materskej škole máme veľa hračiek, kníh, hier a každý deň pripravujeme pre deti množstvo zaujímavých činností.

Školský klub detí

ŠKD sídli v priestoroch  DFNsP Banská Bystrica. Je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica. Pracujeme v piatich oddeleniach ŠKD podľa Výchovného programu.

Pripravujeme pre deti veľa zaujímavých činností a rôznych programov.

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB