Destská fakultná nemocnica s poliklinikou,
Nám. L. Svobodu 4,
974 09 Banská Bystrica
Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB