Rodičia a pacienti

Praktické informácie pre rodičov, pacientov, ale aj pre širšiu rodinu, známych a priateľov

Na tomto mieste nájdete infromácie, ktoré sa bezprostredne dotýkajú všetkých dôležitých aspektov pobytu dieťaťa a jeho rodiča na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie (sociálna, psychologická a pedagogická pomoc a poradenstvo), ale aj informácie o možnostiach pomoci, ktorá zasahuje rodinu a komunitu dieťaťa.

Samostatné časti tvorí súhrn informácií o diagnostike, liečbe, prognóze a o nemocničnej, ambulantnej a domácej starostlivosti o detského a mladého (dospievajúceho) onkologického pacienta.

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB