Služby psychológa

Psychológ na oddelení detskej hematológie a onkológie

Samotní pacienti ale aj ich rodina, najčastejšie rodičia, prichádzajú často na naše oddelenie zmietaní všelijakými pocitmi. V hlave im víri množstvo otázok, pochybností, sú zaplavení pocitmi, s ktorými je ťažko si dať rady.

Primárne prichádzajú do styku so zdravotným personálom, s lekármi, zdravotnými sestrami. Psychológ je v tej chvíli k dispozícii, aby nadviazal kontakt s detským pacientom a jeho blízkymi, aby atmosféra, ktorá bude vytvorená v procese liečenia bola čo najviac na prospech.

Psychológ vytvára s pacientom a jeho rodinou bezpečnú atmosféru, kde môžu voľne rozprávať o svojich pocitoch, o strachoch. Často sú ľudia v prvých momentoch v šoku, cítia sa akoby v medzipriestore alebo sú nadmerne plačliví. Akékoľvek reakcie sú úplne prirodzené a je prospešné, aby o nich hovorili a zdieľali ich. Aby po tejto prvotnej fáze nastala ďalšia, sily mobilizujúca.

Vo väčšine prípadov sú detskí pacienti hospitalizovaní spolu s rodičmi, poprípade inými príbuznými. Psychológ sa snaží porozumieť dynamike konkrétnej rodiny, aby vedela čo najúčinnejšie pomôcť svojmu dieťaťu a zároveň, aby rodina fungovala a brala ohľad na všetkých členov rodiny. Okrem chorého dieťaťa je potrebné myslieť aj na jeho súrodencov, ktorým je prirodzene poskytovaná menšia pozornosť, aj na starých rodičov a iných. Tiež pomáha s adaptovaním sa na novo vzniknutú situáciu v živote rodiny, so zvládaním nahromadeného stresu.

Psychológ pracuje s rodinou a dieťaťom, je s nimi v kontakte počas liečby, pozoruje možné zmeny v psychike dieťaťa, rodičov, navrhuje a realizuje rôzne intervencie (psychologická diagnostika, relaxačné, uvoľňovacie techniky, imaginácia, terapia a pod.). Pomáha dieťaťu/adolescentovi prekonať strach a úzkosti, ktoré v priebehu liečenia môže pociťovať.

Žiaľ, stáva sa, že  liečba nie vždy dokáže pomôcť. V takých prípadoch psychológ sprevádza rodinu a dieťa či už v nemocničnom alebo v domácom prostredí. Taktiež realizuje poradenstvo a terapie v smútkovom procese.

Psychika človeka v procese liečby je nesmierne dôležitá a v celom liečebnom procese má veľký vplyv, preto sa detským pacientom aj po tejto stránke venujeme.

KONTAKT:

Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová– psychológ OZ Svetielko nádeje, tel.č.: 0918 858 594, e-mail: s.mamonova@svetielkonadeje.sk

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB