Svetielko nádeje

Centrum pomoci detskej onkológii

Boj s rakovinou nie je ľahký. Každý rodič pozná obavy o svoje dieťa už pri bežnom ochorení. Ak však do života vstúpi ťažké onkologické ochorenie dieťaťa, znamená to vážny zásah nielen do jeho života, ale aj celej rodiny. Malý pacient s diagnózou rakovina sa zo dňa na deň ocitne v nemocnici. Vytrhnutý z domáceho prostredia, na celé týždne i mesiace odlúčený od súrodencov a najbližších, kolektívu kamarátov a spolužiakov. Citlivejšie ako kedykoľvek predtým vníma všetko okolo a práve preto potrebuje pomoc. Hoci sa v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici o jeho život a zdravie vo dne v noci stará tím profesionálnych zdravotníkov, bez prítomnosti blízkeho človeka či práce dobrovoľníkov by ich osud bol ešte ťažší. Vo svojom trápení však malí pacienti a ich rodiny nezostávajú osamelí. Pomocnú ruku im každý deň podáva naše Občianske združenie Svetielko nádeje

Chceme pracovať pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť. Podávame pomocnú ruku, aby sa kráčalo lepšie.

Na tomto mieste si môžete stiahnúť podrobné informácie o činnosti a poskytovaných službách OZ Svetielko nádeje. Za všetky uvádzame tie najdôležitejšie:

• zlepšujeme kvalitu života detí počas hospitalizácie a snažíme sa o resocializáciu po skončení liečby
• poskytujeme paliatívnu starostlivosť deťom s nevyliečiteľným ochorením v ich
domácom prostredí
• deti pri prvej hospitalizácii dostanú od nás balíček základných hygienických potrieb
• poskytujeme bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov
• plníme sny malých pacientov
• každý rok darujeme deťom na onkológii Vianoce
• podporujeme činnosť nemocničnej školy
• požičiavame audiovizuálnu techniku (DVD prehrávač, počítače)
• organizujeme stretnutia, kultúrne podujatia a výlety pre pacientov
• podporujeme odborný rast lekárov a sestier
• organizujeme stretnutia rodín, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa
• naše združenie podporujú aj známi športovci a umelci

Kontakt
Občianske združenie Svetielko nádeje
DFNsP Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
www.svetielkonadeje.sk
tel.: 0908 073 073
e-mail: office@svetielkonadeje.sk

BROŽÚRA SVETIELKO NADEJE

Letak-SN-2017

svetielko_plagat A5u

VYSTAVA upravy 2017

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB