História kliniky

Z histórie starostlivosti o detských onkologických pacientov v stredoslovenskom regióne:
  • Od polovice 70-tych rokov minulého storočia: centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica – v tom čase pre južné okresy Stredoslovenského kraja.
  • V roku 1983  vznik Detského onkocentra – ako prvého svojho druhu na Slovensku, s pôsobnosťou pre všetky okresy Stredoslovenského kraja – vtedy ako súčasť Detského oddelenia KÚNZ a neskôr ako súčasť Kliniky pre deti a dorast FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
  • Dňa 28.12.2004 vznik samostatného Detského onkologického oddelenia, ktoré vzniklo dňom ustanovenia DFNsP Banská Bystrica.
  • V septembri 2006 vznik Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v DFNsP Banská Bystrica (KPOH).
Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB