O nás

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici je najstarším detským onkocentrom v Slovenskej republike. Jej činnosť napĺňa zdravotnícky personál tvorený lekármi, sestrami, zdravotnými asistententkami a sanitárkami. Do starostlivosti o pacietov sú však zavzatí aj profesionáli z iných odborov (chirugovia, intenzivisti, pediatri, neurológovia, imunológovia, endokrinológovia, kardiológovia, oftlamológovia, fyziatri, rehabilitačné sestry a ďalší). Podporu deťom, rodičom ale aj širšiemu príbuzenstvu poskytuje sociálny pracovník, psychológ, špecializovaní pedagogickí pracovníci, učiteľky ale aj dobrovoľníci či kňazi. Celá komunita našej kliniky je súborom najrôznejších profesií, ktorú spája poslanie pomáhať detským pacientom a ich rodinám v jednej z najnáročnejších životných etáp.

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB